flight-deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight-deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight-deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight-deck.

Từ điển Anh Việt

  • flight-deck

    * danh từ

    buồng điều khiển trên máy bay

    boong dành cho máy bay trên tàu sân bay