flighted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flighted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flighted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flighted.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flighted

  having feathers

  arrows flighted argent

  Similar:

  flight: shoot a bird in flight

  flight: fly in a flock

  flighting wild geese

  fledge: decorate with feathers

  fledge an arrow

  Synonyms: flight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).