flighty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flighty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flighty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flighty.

Từ điển Anh Việt

 • flighty

  /flighty/

  * tính từ

  hay thay đổi, đồng bóng

  a flighty character: tính nết hay thay đổi

  bông lông, phù phiếm

  gàn, dở hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet