extended text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản mở rộng