extended lan (elan) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended lan (elan) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended lan (elan) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended lan (elan).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended lan (elan)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng LAN mở rộng