extended memory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended memory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended memory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended memory.

Từ điển Anh Việt

 • extended memory

  (Tech) bộ nhớ nối dài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • extended memory

  * kỹ thuật

  bộ nhớ mở rộng

  toán & tin:

  bộ nhớ phát triển

  vùng nhớ mở rộng