extended strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended strategy

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chiến lược mở rộng