extended interface unit (eiu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended interface unit (eiu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended interface unit (eiu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended interface unit (eiu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended interface unit (eiu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối giao diện mở rộng