extended interaction klystrons (eik) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended interaction klystrons (eik) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended interaction klystrons (eik) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended interaction klystrons (eik).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended interaction klystrons (eik)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Các đèn Klystron tương tác mở rộng