deep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deep.

Từ điển Anh Việt

 • deep

  /di:p/

  * tính từ

  sâu

  a deep river: sông sâu

  a deep wound: vết thương sâu

  khó lường, khó hiểu, bí ẩn, thâm hiểm

  a deep mystery: điều bí ẩn khó khám phá ra

  a deep scheme: âm mưu thâm hiểm, ý đồ ám muội

  sâu xa, sâu sắc, sâu kín, thâm trầm

  deep sorrow: nỗi buồn sâu xa

  deep gratitude: lòng biết ơn sâu sắc

  deep learning: học vấn uyên thâm

  deep influence: ảnh hưởng sâu sắc

  deep thinker: nhà tư tưởng sâu sắc

  deep feelings: tình cảm sâu sắc

  deep in the human heart: am hiểu lòng người

  ngập sâu vào, mải mê, miệt mài, đắm mình vào

  deep in mud: ngập sâu trong bùn

  deep in debt: nợ ngập đầu

  deep in study: miệt mài học tập

  deep in thought: trầm tư, mãi suy nghĩ, suy nghĩ lung tung

  deep in love: yêu say đắm

  deep in a pursult: mải mê theo đuổi (một cái gì); mải mê làm (một việc gì)

  trầm

  a deep voice: giọng trầm

  sẫm, thẫm, thắm (màu sắc)

  deep colour: màu sẫm

  vô cùng, hết sức; say (ngủ), nặng (tội), dày đặc (bóng tối)...

  deep disgrace: điều vô cùng nhục nhã; sự sa cơ thất thế

  a deep sleep: giấc ngủ say

  a deep sin: tội nặng

  a deep drinker: người nghiện rượu nặng

  a deep sigh: tiếng thở dài sườn sượt

  deep silence: sự lặng ngắt như tờ

  merged in deep shadows: chìm trong bóng tối dày đặc

  (từ lóng) khôn ngoan, láu, ranh mãnh

  he's a deep one: hắn là một thằng láu

  to be in deep water(s)

  gặp hoạn nạn, lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn; gặp chuyện đau buồn

  to draw up five deep

  (quân sự) đứng thành năm hàng

  to go [in] off the deep end

  liều, làm liều; quyết định một cách liều lĩnh

  nổi nóng, nổi giận, phát cáu

  deep morning

  đại tang

  * phó từ

  sâu

  to dig deep into the ground: đào sâu xuống đất

  to go deep into the details: đi sâu vào chi tiết

  muộn, khuya

  to work deep into the night: làm việc đến tận khuya

  nhiều

  to drink deep: uống nhiều

  to play deep: đánh lớn (đánh bạc)

  still waters run deep

  (tục ngữ) những người thâm trầm kín đáo mới là những người sâu sắc; tâm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi

  * danh từ

  (thơ ca) (the deep) biển cả

  ((thường) số nhiều) đáy sâu (của đại dương)

  vực thẳm, vực sâu

  (nghĩa bóng) nơi sâu kín, đáy lòng, thâm tâm

  giữa

  in the deep of winter: giữa mùa đông

  in the deep of night: lúc nửa đêm

 • deep

  sâu, sâu sắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deep

  * kỹ thuật

  sâu

  vực sâu

  vực thẳm

  xây dựng:

  đáy sâu

  toán & tin:

  sâu sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deep

  the central and most intense or profound part

  in the deep of night

  in the deep of winter

  literary term for an ocean

  denizens of the deep

  relatively deep or strong; affecting one deeply

  a deep breath

  a deep sigh

  deep concentration

  deep emotion

  a deep trance

  in a deep sleep

  Antonyms: shallow

  marked by depth of thinking

  deep thoughts

  a deep allegory

  having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center; sometimes used in combination

  a deep well

  a deep dive

  deep water

  a deep casserole

  a deep gash

  deep massage

  deep pressure receptors in muscles

  deep shelves

  a deep closet

  surrounded by a deep yard

  hit the ball to deep center field

  in deep space

  waist-deep

  Antonyms: shallow

  very distant in time or space

  deep in the past

  deep in enemy territory

  deep in the woods

  a deep space probe

  extreme

  in deep trouble

  deep happiness

  strong; intense

  deep purple

  a rich red

  Synonyms: rich

  relatively thick from top to bottom

  deep carpets

  deep snow

  extending relatively far inward

  a deep border

  large in quantity or size

  deep cuts in the budget

  with head or back bent low

  a deep bow

  exhibiting great cunning usually with secrecy

  deep political machinations

  a deep plot

  to an advanced time

  deep into the night

  talked late into the evening

  Synonyms: late

  to a great distance

  penetrated deep into enemy territory

  went deep into the woods

  Similar:

  trench: a long steep-sided depression in the ocean floor

  Synonyms: oceanic abyss

  bass: having or denoting a low vocal or instrumental range

  a deep voice

  a bass voice is lower than a baritone voice

  a bass clarinet

  thick: (of darkness) very intense

  thick night

  thick darkness

  a face in deep shadow

  deep night

  cryptic: of an obscure nature

  the new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms

  a deep dark secret

  the inscrutable workings of Providence

  in its mysterious past it encompasses all the dim origins of life"- Rachel Carson

  rituals totally mystifying to visitors from other lands

  Synonyms: cryptical, inscrutable, mysterious, mystifying

  abstruse: difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge

  the professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them

  a deep metaphysical theory

  some recondite problem in historiography

  Synonyms: recondite

  deeply: to a great depth; far down

  dived deeply

  dug deep