closing point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing point

    * kỹ thuật

    điểm khép kín