closing contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing contact

    * kỹ thuật

    tiếp xúc thường đóng

    điện:

    tiếp điểm thường đóng