closing account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing account

    * kinh tế

    chương mục kết toán