closing error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing error

    * kỹ thuật

    sai số khép

    xây dựng:

    sai số khép kín