closing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • closing machine

  * kinh tế

  máy bao gói

  * kỹ thuật

  máy bện dây

  máy đóng chai

  máy đóng hộp

  máy gấp mép

  máy uốn mép