caustic pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic pot

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bình nung kiềm