caustic lye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic lye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic lye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic lye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic lye

    * kỹ thuật

    dung dịch kiềm

    hóa học & vật liệu:

    nước kiềm