caustic alkali nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic alkali nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic alkali giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic alkali.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic alkali

    * kỹ thuật

    kiềm ăn da