caustic mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caustic mud

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bùn ăn da

  hóa học & vật liệu:

  bùn vôi