caustic curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caustic curve

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đường cong tính kiềm

  vật lý:

  đường tụ quang