brake test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake test

  * kỹ thuật

  ô tô:

  kiểm tra hiệu quả phanh

  cơ khí & công trình:

  sự thử phanh

  điện lạnh:

  thử nghiệm hãm