brake disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake disk

  * kỹ thuật

  đĩa phanh

  giao thông & vận tải:

  đĩa hãm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brake disk

  a disk or plate that is fixed to the wheel; pressure is applied to it by the brake pads