brakesman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brakesman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brakesman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brakesman.

Từ điển Anh Việt

  • brakesman

    /'breikmən/ (brakesman) /'breiskmən/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người gác phanh (xe lửa...)