brake light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake light.

Từ điển Anh Việt

 • brake light

  * danh từ

  đèn ở đuôi xe sáng lên khi đạp phanh, đèn stop

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake light

  * kỹ thuật

  đèn phanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brake light

  Similar:

  stoplight: a red light on the rear of a motor vehicle that signals when the brakes are applied to slow or stop