brake pedal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake pedal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake pedal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake pedal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake pedal

  * kỹ thuật

  bàn đạp

  bàn đạp thắng

  ô tô:

  bàn đạp phanh

  pêđan phanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brake pedal

  foot pedal that moves a piston in the master brake cylinder