ala cristae galli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ala cristae galli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ala cristae galli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ala cristae galli.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ala cristae galli

    * kỹ thuật

    y học:

    cánh mỏm mào gà