alacrity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alacrity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alacrity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alacrity.

Từ điển Anh Việt

 • alacrity

  /ə'lækriti/

  * danh từ

  sự sốt sắng

  sự hoạt bát, sự nhanh nhẩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alacrity

  liveliness and eagerness

  he accepted with alacrity

  the smartness of the pace soon exhausted him

  Synonyms: briskness, smartness