alabaman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alabaman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alabaman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alabaman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alabaman

    a native or resident of Alabama

    Synonyms: Alabamian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).