alalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alalia.

Từ điển Anh Việt

  • alalia

    * danh từ

    (y học) chứng mất khả năng nói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alalia

    paralysis of the vocal cords resulting in an inability to speak