alan seeger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan seeger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan seeger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan seeger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan seeger

    Similar:

    seeger: United States poet killed in World War I (1888-1916)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).