aland islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aland islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aland islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aland islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aland islands

    an archipelago of some 6,000 islands in the Gulf of Bothnia under Finnish control

    Synonyms: Aaland islands, Ahvenanmaa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).