alan alexander milne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan alexander milne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan alexander milne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan alexander milne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan alexander milne

    Similar:

    milne: English writer of stories for children (1882-1956)

    Synonyms: A. A. Milne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).