alan shepard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan shepard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan shepard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan shepard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan shepard

    Similar:

    shepard: astronaut who made the first United States' suborbital rocket-powered flight in 1961 (1923-1998)

    Synonyms: Alan Bartlett Shepard Jr.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).