alabama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alabama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alabama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alabama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alabama

  a state in the southeastern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War

  Synonyms: Heart of Dixie, Camellia State, AL

  a member of the Muskhogean people formerly living in what is now the state of Alabama

  the Alabamas were members of the Creek Confederacy

  a river in Alabama formed by the confluence of the Coosa and Tallapoosa Rivers near Montgomery; flows southwestward to become a tributary of the Mobile River

  Synonyms: Alabama River

  the Muskhogean language of the Alabama

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).