alabama river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alabama river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alabama river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alabama river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alabama river

    Similar:

    alabama: a river in Alabama formed by the confluence of the Coosa and Tallapoosa Rivers near Montgomery; flows southwestward to become a tributary of the Mobile River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).