trung văn trong Tiếng Anh là gì?

trung văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung văn

  chinese (language)

  chinese language; chinese

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung văn

  * noun

  chinese

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung văn

  Chinese