trung can trong Tiếng Anh là gì?

trung can trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung can sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung can

    loyalty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung can

    loyalty