trung đội trong Tiếng Anh là gì?

trung đội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung đội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung đội

  * dtừ

  platoon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung đội

  * noun

  platoon

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung đội

  platoon