trung hạn trong Tiếng Anh là gì?

trung hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung hạn

    medium term

    vay trung hạn medium-term loan

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung hạn

    medium term