trung hòa trong Tiếng Anh là gì?

trung hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung hòa

  to neutralize

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung hòa

  * verb

  to neutralize

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung hòa

  to neutralize