trung á trong Tiếng Anh là gì?

trung á trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung á sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Trung Á

    Central Asia