trung thu trong Tiếng Anh là gì?

trung thu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung thu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung thu

  * dtừ

  mid-autumn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung thu

  * noun

  mid-autumn

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung thu

  mid-autumn