trung tâm trong Tiếng Anh là gì?

trung tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trung tâm

  center; centre

  trung tâm giải trí/du lịch/kỹ nghệ leisure/tourist/industrial center

  hà nội từ lâu đã là trung tâm giáo dục ở miền bắc việt nam hanoi has long been the center of education in north vietnam

  central

  thiết bị xử lý trung tâm central processing unit; cpu

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trung tâm

  * noun

  centre

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trung tâm

  center; central