trung cáo trong Tiếng Anh là gì?

trung cáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung cáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung cáo

    loyal advice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trung cáo

    loyal advice