thang xoáy ốc trong Tiếng Anh là gì?

thang xoáy ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang xoáy ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang xoáy ốc

    corkscrew staircase