thang nhiệt trong Tiếng Anh là gì?

thang nhiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang nhiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang nhiệt

    scale of temperature