thang dựng đứng khó trèo trong Tiếng Anh là gì?

thang dựng đứng khó trèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang dựng đứng khó trèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang dựng đứng khó trèo

    * dtừ

    jacob's ladder