thang thang trong Tiếng Anh là gì?

thang thang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang thang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang thang

    name of a card in (tổ tôm)