thang máy khí động trong Tiếng Anh là gì?

thang máy khí động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang máy khí động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang máy khí động

    * dtừ

    air hoist