thang của gia-cốp trong Tiếng Anh là gì?

thang của gia-cốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang của gia-cốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang của gia-cốp

    * dtừ

    jacob's ladder